Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010

Η κατεπείγουσα συνεδρίαση της 6/10/2010 στο Πλατύ

  Μείζον ηθικό θέμα προκύπτει από τη κατεπείγουσα λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πλατέος, για την μεταβίβαση υλοποίησης της πράξης «Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου και Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Οικισμού Πλατέος Δήμου Πλατέος Νομού Ημαθίας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.650.000,00 ευρώ - Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης
   Το κατεπείγον της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 95 παρ. 4 του Ν. 3463/2006,δικαιολογηθηκε ότι προκύπτει από την διάταξη του άρθρου 93 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 που αναφέρει ότι «έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης» καθώς και το υπ' αριθ.
7600/23-09-2010 σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς τους Δήμους της Ημαθίας, στο οποίο επισημαίνεται, ενόψει των προσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών, ότι, μετά την 6η Οκτωβρίου 2010 «κάθε απόφαση δημοτικού συμβουλίου που θα λαμβάνεται πρέπει κατά πρώτο λόγο να αιτιολογείται, διότι διαφορετικά θα πάσχει από άποψη νομιμότητας», σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα λήψης απόφασης, ιδιαίτερα, για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
  Νομικά βέβαια η απόφαση δεν...πάσχει αφου ελήφθη έγκαιρα έστω και τη ύστατη στιγμή ,έστω και με απαρτία ανάγκης αλλά όμως πώς μπορεί να δικαιολογηθεί το αιτιολογικό της «έκτακτης περίπτωσης εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης» .?

Δεν υπάρχουν σχόλια: