Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010

TEE ΠΡΟΣ ΚΑΣ ,ΟΧΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 12

  Είναι ήδη γνωστό, ότι το Τεχνικό Επιμελητηριο Ελλαδας / Τ.Κ.Μ., μετά από πρωτοβουλία της Ν.Ε. Ημαθίας και με την συμπαράσταση των επιστημονικών φορέων του τεχνικού κόσμου του Νομού Ημαθίας, προχώρησε μετά από ομόφωνη απόφαση της Διοικούσης Επιτροπής του Τ.Κ.Μ., στην προσβολή της απόφασης του Νομάρχη Ημαθίας (Δ1α /19/Φ4,5,2/27-6-2003), περί «εγκρίσεως καταλληλότητας χώρου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ημαθίας», αλλά και της σχετικής ΚΥΑ 11079/12.10.2005 που ακολούθησε, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, (εκδικάζεται στις 30/3/2011).
  Ηδη έχει αποσταλεί φάκελος προς ενημέρωση όλων των συναρμόδιων υπουργείων, καθώς και σχετικές ενημερώσεις από το 2001 μέχρι σήμερα. Παρακάτω εξηγούνται συνοπτικά οι ουσιαστικοί λόγοι που  οδήγησαν στην ενέργεια αυτή:

Δεν υπάρχουν σχόλια: