Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Τρίτη 31 Μαΐου 2011

Η ποιότητα της ….Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ανοικτός πίνακας ,υπό τάση ,στη πλατεία Ελευθερίας
Η επιτροπή ποιότητας ζωής σύμφωνα με το Άρθρο 73 του νόμου 3852/2010, είναι “αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής …”
Αυτά όμως που ορίζει ο νόμος παραμένουν γράμμα «κενό» αφού μέχρι τώρα η επιτροπή ποιότητας ζωής δεν έχει επεξεργαστεί καμιά πρόταση προς το δημοτικό συμβούλιο, πέραν κάποιων αποφάσεων που έλαβε για τη χορήγηση προεγκρίσεων ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων……

Δεν υπάρχουν σχόλια: