Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011

Αίτηση Ακύρωσης της ΚΥΑ για τη ΜΕΑ-ΣΠΕ στη "θέση 12"

Συντάχθηκε και κατατέθηκε, ενώπιον του ΣτΕ ,από τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο των πολιτών του Ν.Ημαθίας και Θεσσαλονίκης, κ. Παπαστεργίου Γεώργιο, η Αίτηση Ακύρωσης της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 198434/18.4.2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που αφορά στην    « Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Συγκροτήματος Παραγωγής Ενέργειας Νομού Ημαθίας». Ο κ. Παπαστεργίου εκτιμά ότι η έγκριση των περιβαλλοντικών ορών είναι νομικά πλημμελής, για τους λόγους που αναλυτικά  αναφέρονται στην αίτηση Ακύρωσης, και ότι η προσβαλλόμενη Κ.Υ.Α. θα ακυρωθεί από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας.
ΥΓ.Για τη ιστορία δείτε και θαυμάστε! ένα Βίντεο από την επίσκεψη του Υπουργού πολιτισμού κ. Λιάπη. Στα πλάνα διακρίνεται και ο Χρήστος Ζαχόπουλος ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου πολιτισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: