Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Τρίτη 19 Ιουλίου 2011

who's more powerful ….

Thomas Friedman's 1996 comment that.

There are two superpowers in the world today in my opinion.
There's the United States and there's Moody's Bond Rating Service. The United States can destroy you by dropping bombs, and Moody's can destroy you by downgrading your bonds. And believe me, it's not clear sometimes who's more powerful.
(From Feb. 13, 1996 interview with Jim Lehrer.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: