Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Σάββατο 27 Αυγούστου 2011

Βόθρος και με τη …βούλα.

Τάφρος "66"
Η Τάφρος 66, ως επίσημα χαρακτηρισμένος αποδέκτης, δέχεται τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα βιομηχανιών, καθώς επίσης κτηνοτροφικών και αστικών λυμάτων. Κατά την περίοδο του καλοκαιριού (κυρίως Ιούλιο και Αύγουστο) παρατηρούνται προβλήματα ρύπανσης λόγω του συνδυασμού αφενός της λειτουργίας των μεγάλων εποχιακών βιομηχανιών και αφετέρου της ελάχιστης έως και μηδενικής παροχής νερού, το οποίο παρακρατείται νωρίτερα επί των παραποτάμων της Τάφρου 66, από τους τοπικούς ΤΟΕΒ για αρδευτική χρήση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο των νεκρών ψαριών, το οποίο οφείλεται κυρίως στις συνθήκες έλλειψης οξυγόνου που επικρατούν στην Τάφρο 66, αφού το οξυγόνο δεσμεύεται για την αποδόμηση των οργανικών αποβλήτων που περιέχει η Τάφρος.
Επίσημες δηλώσεις της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ημαθίας !

Δεν υπάρχουν σχόλια: