Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011

Ψαλίδισμα μισθών κατά 35%

Σύμφωνα με τροποποίηση που ετοίμασε το υπουργείο Οικονομικών για τις αμοιβές των εργαζομένων στις εισηγμένες ΔΕΚΟ το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του μέσου κατά κεφαλή αντίστοιχου κόστους της επιχείρησης, του οργανισμού ή της εταιρίας, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2009!.
Αυτό σημαίνει ότι οι διοικήσεις των εισηγμένων ΔΕΚΟ θα πρέπει να μειώσουν κατά 35% το μισθολογικό κόστος σε σχέση με εκείνο του 2009. Με δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ είχαν υποστεί το 2010 μείωση της τάξης του 21%, αυτό σημαίνει ότι οι μισθοί τους θα «ψαλιδιστούν» κατά το υπόλοιπο 14%.
Η μείωση κατά 35% ισχύει και για τους μισθούς των εργαζομένων σε ΔΕΗ, ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και ΟΠΑΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: