Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2011

Eyes of Ocean

Sea Art Festival  2011  Busan  Korea.

εικαστικός :  Tanya Preminger

Δεν υπάρχουν σχόλια: