Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

Κίνδυνος πνιγμού απο την καταστροφή του αριστερού (βόρειου) αναχώματος της όχθης του ποταμού Αλιάκμονα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
 Μετά την πρόσφατη κατάρρευση-καταστροφή του αριστερού (βόρειου) αναχώματος της όχθης του ποταμού Αλιάκμονα, επι μήκους 70 περίπου μέτρων, στο ύψος της γέφυρας της ΠΑΘΕ, νότια του Κλειδίου, λόγω του μεγάλου ύψους βροχοπτώσεων του φετεινού χειμώνα, και της συνεχιζόμενης κατάκλυσης ολόκληρης της περιοχής που ευρίσκεται μεταξύ κοίτης Αλιάκμονα, αναχώματος αλμυραύλακα, και εκβολών του ποταμού, παρακαλούνται οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που έχουν εκεί διάφορες δραστηριότητες, να μην εισέρχονται στην εν λόγω κατακλυσμένη περιοχή, επειδή υπάρχει άμεσος κίνδυνος αποκλεισμού ή πνιγμού τους. 
Η Π.Ε. Ημαθίας, κινείται ήδη σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, (στις αρμοδιότητες της κεντρικής υπηρεσίας της οποίας είναι ο ποταμός), προς την κατεύθυνση της ανακατασκευής του καταστραφέντος αναχώματος, γεγονός που απαιτεί όμως κάποιο χρόνο για τις εργασίες, αφού εκτός της εξασφάλισης χρηματοδότησης, θα πρέπει να υπάρξει και πτώση στάθμης και παροχής των νερών του ποταμού, που μόνον την καλοκαιρινή περίοδο εξασφαλίζονται ευνοϊκότερα.Δεν υπάρχουν σχόλια: