Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015

Διοργάνωση στην Αλεξάνδρεια εκδήλωσης με τίτλο “Εξαρτήσεις και Κοινωνία”


Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι ένα πρόγραμμα του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παρέχει υποστήριξη τόσο σε άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με κάποια ουσία όσο και σε άτομα του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντός του.
Οι υπηρεσίες του προγράμματος περιλαμβάνουν:

Δεν υπάρχουν σχόλια: