Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας), θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, στις 30 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Πρόσληψη καθαρίστριας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) για το Δημοτικό Σχολείο Αγκαθιάς – Κυψέλης Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με την εισήγηση της 3μελούς επιτροπής επιλογής καθαριστριών για το διδακτικό έτος 2015 – 2016, με ισχύ έως 31/03/2016.(σχετική απόφαση η αριθ.58/2015 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δ.Αλεξ/ρειας ).
2.Αποδοχή συνολικού χρηματικού ποσού 78.019,20€ (αναλυτικά 74.851,20€ +3.168€) (Γ΄ κατανομή 2015) από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (απόφαση 404/2015 Δ.Σ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: