Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016

Δυστυχώς....δυστυχήσαμε!

Ο δείκτης δυστυχίας είναι ένας οικονομικός δείκτης που δημιουργήθηκε από τον οικονομολόγο Arthur Okun και αναφέρεται στο σύνολο της ανεργίας, του πληθωρισμού και των τραπεζικών επιτοκίων πλην της ποσοστιαίας μεταβολής στο πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
Σύμφωνα με άρθρο του οικονομολόγου Steve Hanke στην έκδοση του Globe Asia, μετά από σχετική μελέτη του δείκτη δυστυχίας στις οικονομίες των ΗΠΑ, της Ασίας, της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής/ Αφρικής, παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα για την περίοδο 2014- 2015.
Στην κορυφή της λίστας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών- μελών, βάσει του δείκτη, βρίσκεται η Ελλάδα με «σκορ» 29, όταν στην Ιρλανδία φτάνει το 5,9. Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει και τα ευρήματα του World Gallop Poll το 2015, που έδειξε πως η Ελλάδα έχει τα μικρότερα ποσοστά ικανοποίησης μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.
Με στοιχεία απο την ΕΝΙΚΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: