Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Τρίτη 28 Ιουνίου 2016

Τέλος στην αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Τίθεται σε εφαρμογή ο Κανονισμός Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων

Στην προσπάθεια του Δήμου για:
- αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.
-  βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων.
- ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ),
έχει τεθεί σε εφαρμογή ο Κανονισμός Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Αλεξάνδρειας σύμφωνα με τις  150/2016 και 216/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (σχετική η αριθ. 26/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας).

Δεν υπάρχουν σχόλια: