Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων προς τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε Ημαθίας


Το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε Ημαθίας με στόχο την διαχείριση των εντόμων που ξεχειμωνιάζουν τόσο στο έδαφος όσο και στα φυτικά υπολείμματα της καλλιέργειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: