Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 12-12-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 θα τεθούν για συζήτηση και λήψη απόφασης τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ψήφιση ή μη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2017.
2. Ψήφιση ή μη «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια: