Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016

H Σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την ανάδειξη της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων

Γράφει η :ΘΟΥΛΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
…....Σε τί συνίσταται η πολιτιστική πολυμορφία;
Σύμφυτη με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια η πολιτιστική πολυμορφία αποτελεί την πρώτη προϋπόθεση του πολιτισμικού διαλόγου. Είτε τοποθετούμαστε στο επίπεδο των ατόμων ή των ομάδων, είτε στο επίπεδο των κρατών, η πολιτιστική πολυμορφία ενσωματώνει μια διπλή διάσταση:
Παραπέμπει στις διάφορες πολιτιστικές εκφράσεις, είτε αυτές αναφέρονται στο παρελθόν δηλαδή την κληρονομιά, είτε αυτές αναφέρονται στο παρόν δηλαδή την δημιουργία.
Ενώ παράλληλα συνδέει τους πολιτισμούς διευκολύνοντας την αμοιβαία κατανόηση και τη δημιουργικότητα, που αποτελούν και την εγγύηση του κοινού εμπλουτισμού τους.
Η πολιτιστική πολυμορφία περικλείει το δικαίωμα των κρατών να υποστηρίζουν συγχρόνως την εθνική δημιουργία και την πρόσβαση των πολιτών στην πολυμορφία των πολιτισμών ανά τον κόσμο.
όλο το άρθρο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: