Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Κυριακή 16 Ιουλίου 2017

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας.

Τακτική συνεδρίαση του Δ. Σ. της Σ. Ε. Π. Ε. Δ. Α. θα γίνει στις 17 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 με τα 

εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:    

Δεν υπάρχουν σχόλια: