Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


   
   Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 27-09- 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης , το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η:
   Έγκριση ή μη απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2016 Δήμου Αλεξάνδρειας.
- Θα ακολουθήσει στις 15:30 τακτική συνεδρίαση με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης   

    Τα εισηγητικά των θεμάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια: