Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019

TAKTΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα γίνει στις 21 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42) , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιαςδιάταξης

Δεν υπάρχουν σχόλια: