Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Σάββατο 16 Ιουλίου 2011

Cat gives a cardiac massage . Καρδιακές μαλάξεις απο μια ..γάτα !

Συγκλονιστική "ανθρωπιά"από ένα ζώο,την εποχή που άνθρωποι ξεπουλούν ανθρώπους αντί "πινακίου φακής".
Στο "Sein und Zeit"=(Είναι και Χρόνος),λέγεται πως κάθε ερώτημα της φιλοσοφίας "οδηγεί πίσω στην ύπαρξη".
Αλλά η ύπαρξη δεν είναι  μόνο η πραγματικότητα των υποκειμένων του ego cogito ( εγώ νομίζω ), ούτε είναι μονάχα η πραγματικότητα των υποκειμένων που επενεργούν μαζί, το ένα για το άλλο και έτσι έρχονται στον ευατό τους.....
Martin Heidegger
"Γιά τον ουμανισμό"
"Uber den Humanismus"

Δεν υπάρχουν σχόλια: