Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012

Η κοινή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ), και η ανάγκη να αντιμετωπισθεί η νέα πραγματικότητα.


Ανοικτή Ομιλία – Συζήτηση: Στα Τρίκαλα Ημαθίας - Παλιό Δημοτικό Σχολείο. Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου, 2012: 5–8 μμ.

 Η Ανοικτή συζήτηση έχει σκοπό να προωθήσει τον προβληματισμό για το μέλλον της γεωργίας στην πραγματική του βάση από επιστημονική σκοπιά. Έρχονται μαζί επιστήμονες αναλυτές, από την Ελλάδα και τις Βρυξέλλες, διοικητικοί υπάλληλοι, αγρότες και παράγοντες του κλάδου. Μερικά από τα ερωτήματα που θα θιγούν:
 ● Ποιοί παράγοντες οδήγησαν στην τελευταία αναδιάρθρωση της ΚΑΠ; 
● Ποιά θα είναι η νέα μορφή της ΚΑΠ μετά το 2014;
● Πως θα διαχειριστούν την νέα ΚΑΠ οι Ελληνικοί φορείς υλοποίησης;
● Θετικές & αρνητικές προοπτικές μετά το 2014;
● Πως μπορούν να προετοιμαστούν οι Έλληνες γεωργοί για το νέο μετά το 2014 τοπίο;
● Τι επιφυλάσει η νέα ΚΑΠ για τους νέους;
Στην Ελλάδα, την τελευταία 10ετία, οι αγρότες μειώθηκαν κατά 35% (από το 17% το 2000, πήγαν στο 11% το 2009 του ενεργού πληθυσμού) και η συμμετοχή του αγροτικού τομέα στη συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), από 6,6%, έπεσε στο 3%
Η αγροτική οικονομία, μετά την ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ, ακολούθησε μία αρνητική πορεία που επιταχύνθηκε μετά το 1990 εξαιτίας των αλλεπάλληλων αναθεωρήσεων της ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική), που επιβλήθηκαν από τη μετεξέλιξη της ΕΟΚ σε ΕΕ με τη Συμφωνία του Μάαστριχ και τη Συμφωνία της GATT (Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου), που για πρώτη φορά το 1996 συμπεριέλαβε και τα αγροτικά προϊόντα. Από το 2000, μετεξελίχθηκε σε συμφωνία του ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου).
Η αρνητική εξέλιξη .....συνεχίζεται...

Δεν υπάρχουν σχόλια: