Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δήμο Αλεξάνδρειας.

Στην ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τη δημοσίευση του Ν.4257/2014 , συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας, ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες που τις επιβαρύνουν μέχρι την ημερομηνία αυτή, χωρίς δικαίωμα του οφειλέτη να ζητήσει την εξαίρεση μέρους αυτών.
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον Δήμο, το αργότερο μέχρι την 28η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014.
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από την οικονομική επιτροπή του δήμου, η οποία αποφαίνεται μετά από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου (τηλ. επικοινωνίας: 23333-50157 κος Μεσσαλάς, 23333-50134 κα Παπαδοπούλου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: