Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014

Τα νέα διοικητικά όργανα του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας

Έγινε η κατανομή αξιωμάτων στον Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας, μετά τις πρόσφατες εκλογές.
Τα νέα διοικητικά όργανα του Συλλόγου έχουν ως εξής:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Ισαακίδης Πρόδρομος
Αντιπρόεδρος: Κοντονινας Ζήσης
Γραμματέας: Νούση Ευαγγελία
Ταμίας: Κοντοτάσιος Κωνσταντίνος
Μέλη: Διαμαντόπουλος Βασίλειος, Χατζηιωαννίδης Λάζαρος, Προδρομίδης Πρόδρομος, Στεργιόπουλος Σωτήριος, Πετράκης Ιωάννης, Γουργιώτης Κυριάκος, Καρτσιούνης Γεώργιος.
Επιλαχόντες: Ισμυρλή Ελένη, Χατζίδη Αικατερίνη, Σαμανίδης Διονύσιος, Μπουράνη Ελένη, Αβραμόπουλος Γεώργιος, Αποστολόπουλος Ιωάννης.
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αθανασιάδου Χριστίνα, Γιαννόπουλος Αντώνιος, Μπουρδούβαλης Ιωάννης.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Γ.Σ. του Π.Ι.Σ.
Βασιάδης Αναστάσιος, Μηνάς Γεώργιος, Κουπίδου Σοφία, Κοπατσάρης Αθανάσιος, Αποστολόπουλος Ιωάννης, Γουσόπουλος Σταύρος.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Σαζακλίδης Σταύρος
Αντιπρόεδρος: Κοπατσάρης Αθανάσιος
Τακτικά Μέλη: Κουπίδου Σοφία, Ρόμτσου Στέλλα, Ιακωβίδης Γρηγόρης, Καρούλιας Αστέριος, Γουσόπουλος Σταύρος, Μούτλιας Δημήτριος.Αναπληρωματικά Μέλη: Ρούσος Κων/νος, Κατσικάρης Γεώργιος, Τσίλης Βασίλειος, Φραγκάκης Αντώνιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: