Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας

Σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 01-12-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42, προς συζήτηση και λήψη απόφασης θα τεθούν τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Ψήφιση ή μη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2015.
2. Ψήφιση ή μη «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2015.
Θα ακολουθήσει στις 20:00, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: