Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2014

Η μελωδία του «π»Ο αριθμός «π», η μαθηματική σταθερά που ορίζεται ως ο λόγος της περιφέρειας προς τη διάμετρο ενός κύκλου, εκτός από μαθηματικό πρόβλημα έχει προκαλέσει μία σειρά μεταφυσικών αναζητήσεων, έχει γίνει ταινία και συνεχίζει να προκαλεί τη φαντασία των αριθμολάγνων. Ο χρήστης του you tube Michael Blake αποτυπώνει την μελωδία του «π».
Σε video που ακολουθεί το «π» μεταφράζεται σε μουσική. Κάπως έτσι λοιπόν ακούγεται το «π».
Αναδημοσίευση απο το Π (οντίκι)

Δεν υπάρχουν σχόλια: