Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών παρατείνεται έως και 31 Δεκεμβρίου 2014, για όλους τους αδειούχους.
Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών που κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα στο Δήμο Αλεξάνδρειας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας, Γραφείο 12, πληροφορίες στα τηλέφωνα 2333350127 και 2333350112.

Δεν υπάρχουν σχόλια: