Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015

Απογραφή αστέγων για την συμμετοχή σε κλήρωση δώδεκα (12) κενών και αδιάθετων διαμερισμάτων που βρίσκονται στο Πλατύ και στην Πόλη της Αλεξάνδρειας.

Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την με αριθμό 45152/2599 (ΦΕΚ 3442/22-12-2014) απόφαση του υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αρχίζει απογραφή για την συμμετοχή σε κλήρωση δώδεκα (12) κενών κι αδιάθετων διαμερισμάτων που βρίσκονται στο Πλατύ (δέκα) και στην πόλη της Αλεξάνδρειας (δύο διαμερίσματα).
Προθεσμία υποβολής Απογραφικών δελτίων ορίστηκε από 01-02-2015 έως 15-03-2015.
Τα απογραφικά δελτία θα υποβάλλονται από την 1η Φεβρουαρίου έως και την 15η Μαρτίου 2015.
Δικαίωμα υποβολής έχουν:
  • Οι εργαζόμενοι που κατοικούν ή εργάζονται στον Καλλικρατικό Δήμο Αλεξάνδρειας και δικαιούνται στεγαστική συνδρομή.
  • Οι συνταξιούχοι που κατοικούν στο Δήμο Αλεξάνδρειας και δικαιούνται στεγαστική συνδρομή.

Έντυπα απογραφικών δελτίων (αιτήσεις) με σχετικές οδηγίες μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τον ΟΑΕΔ-ΚΠΑ2 Αλεξάνδρειας δ/νση Βετσοπούλου 130, τηλ. 23330-23680.

Δεν υπάρχουν σχόλια: