Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας την Δευτέρα

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), θα γίνει στις 02-02-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (άρθρο 77 ν.3852/2010)

Δεν υπάρχουν σχόλια: