Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015

Ομόφωνο ψήφισμα ,κατά της εξόντωσης της ΕΒΖ, από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015, ομόφωνα εκδόθηκε το εξής ψήφισμα:


Ψήφισμα 
Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας καταδικαζει το σχέδιο εξόντωσης μιας μεγάλης ωφέλιμης παραγωγικής μονάδας, χρήσιμης για τον τόπο, όπως είναι το εργοστάσιο Ζάχαρης στο Πλατύ Ημαθίας .
Η μεθόδευση της σφράγισης του σιλό ζάχαρης και της δέσμευσης ως ενέχυρο χιλιάδων τόνων έτοιμης ζάχαρης, από την Τράπεζα Πειραιώς, στο εργοστάσιο στο Πλατύ Ημαθίας, σηματοδοτεί το κλείσιμο και του τελευταίου εναπομείναντος εργοστάσιου της επιχείρησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: