Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Η ανοχή στην ενοχή .....συνιστά συνενοχή!

  Επειδή δεν έχουμε καμμιά πρόθεση ούτε να ανεχθούμε ούτε να γίνουμε συνένοχοί τους σας γνωστοποιούμε ότι:
  Η  παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας,σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του Δήμου Πέλλας, ΘΕΩΡΗΤΙΚΆ πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες Εθνικές και Ευρωπαϊκές διατάξεις.
   Η αλήθεια είναι όμως ότι το συγκεκριμένο έργο με ευθύνη τόσο της δημοτικής διοίκησης του δήμαρχου Φ.Δημητριάδη όσο και επι διοίκησης του δήμαρχου Π. Γκυρίνη, παρασάγγες απέχει από τις όποιες ....διατάξεις .
Ας δούμε πως είναι σε άλλες πόλεις ένας σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων  (ΣΜΑ )
 Ας δούμε  το ΣΜΑ Αλεξάνδρειας την 28/4/2015
Ας δούμε και τον ΣΜΑ Βέροιας την ίδια ημέρα(28/4/2015)

Δεν υπάρχουν σχόλια: