Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Αλεξάνδρειας

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, θα γίνει στις 26 Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αποδοχή χρηματικού ποσού 1.440,66€, 2η δόση του 2015, σχολικού κυλικείου 1ου- 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας και απόδοσή του στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες .

2.Αποδοχή χρηματικού ποσού 115,00€, 2η δόση του 2015, σχολικού κυλικείου 1ου Δημοτικού Σχολείου Μελίκης και απόδοσή του στην αντίστοιχη σχολική μονάδα .

3.Αποδοχή χρηματικού ποσού 123,81€, 2η δόση του 2015, σχολικού κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Λιανοβεργίου -Αράχου και απόδοσή του στην αντίστοιχη σχολική μονάδα .
4.Πληρωμή προστίμου ΙΚΑ (που αφορά πρωην Σχολικές Επιτροπές)

5.Εισήγηση για την παραχώρηση ή μη του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Προδρόμου Αγίας Τριάδας, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Π.Προδρόμου για την υλοποίηση 3ήμερων εκδηλώσεων στις 27, 28 & 29 Ιουνίου 2015.
6.Συμβόλαιο μίσθωσης - τεχνικής υποστήριξης ή μη ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για χρήση σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


Δεν υπάρχουν σχόλια: