Ο άνθρωπος κάποτε σκοντάφτει πάνω στην αλήθεια… αλλά σηκώνεται και συνεχίζει το δρόμο του.

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα γίνει στις 25 Iουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξης μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
"Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη συμμετοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας στην Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Ημαθίας για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαικής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/ΕΕD) "
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας και της επιτροπής παραλαβής ορίζεται η 26η Ιουνίου 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: