Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015

Συνέδριο με τίτλο: “Διαχείριση απορριμμάτων – Κυκλική Οικονομία – ΦΟ.Δ.Σ.Α. και Κοινωνίες Μηδενικών Αποβλήτων.

σκουπίδια χύμα στο ...κύμα, στο σταθμό μεταφόρτωσης Αλεξάνδρειας.
Στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης, στις 18, 19 & 20 Ιουνίου 2015 πραγματοποιείται συνέδριο που συνδιοργανώνει το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δίκτυο ΦΟ.Δ.Σ.Α.) , ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. των Ο.Τ.Α. με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (τ. ΕΠΠΕΡΑΑ) και την συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης.
σκουπίδια χύμα στο ΠΟΤΑΜΑΚΙ, πάλι στην Αλεξάνδρεια

Κύριο θέμα του συνεδρίου είναι η ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων προς όφελος του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της οικονομίας. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν και πρακτικές στη διαχείριση των απορριμμάτων από εκπροσώπους φορέων Ευρωπαϊκών Χωρών.
 
Έτσι εννοούν την .....ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση
 των στερεών αποβλήτων οι δημοτικοί άρχοντες της Αλεξάνδρειας!

Στο συνέδριο με τον τίτλο: “Διαχείριση απορριμμάτων – Κυκλική Οικονομία – ΦΟ.Δ.Σ.Α. και Κοινωνίες Μηδενικών Αποβλήτων, συμμετέχει και ....ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας !.

Δεν υπάρχουν σχόλια: