Ο άνθρωπος κάποτε σκοντάφτει πάνω στην αλήθεια… αλλά σηκώνεται και συνεχίζει το δρόμο του.

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 05-10-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 θα συζητηθεί το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

"Έγκριση ή μη ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2014 καθώς και έγκριση ή μη του απολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Αλεξάνδρειας."
  Θα ακολουθήσει την ίδια ημέρα, στην ίδια αίθουσα στις 20.00,τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Δεν υπάρχουν σχόλια: