Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβουλίου Αλεξάνδρειας,την ερχόμενη Τρίτη.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, (Εθνικής Αντίστασης 42), τις 22-12-2015 ημέρα Τρίτη θα γίνουν δύο συνεδριάσεις:

Α) Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Ψήφιση ή μη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2016.
2.Ψήφιση ή μη «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2016.
Β) τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Δεν υπάρχουν σχόλια: