Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2016

Παράλληλο πρόγραμμα και παράλληλα(πράσινα) ....(παρ)άλογα!


Δεν υπάρχουν σχόλια: