Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα γίνει στις 17-02-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42) για συζήτηση και λήψη απόφασης σε ένα και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού για το έτος 2016
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι με το υπ’ αριθ. 1183/09-02-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, το οποίο ελήφθη στις 10-02-2016 και αναγράφεται η ένδειξη ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, αναφέρεται ρητώς ότι τα αιτήματα για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2016, πρέπει να αποσταλούν στην εν λόγω υπηρεσία, το αργότερο έως την Τετάρτη 17-02-2016.

το εισηγητικό

Δεν υπάρχουν σχόλια: