Ο άνθρωπος κάποτε σκοντάφτει πάνω στην αλήθεια… αλλά σηκώνεται και συνεχίζει το δρόμο του.

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα γίνει στις 17-02-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42) για συζήτηση και λήψη απόφασης σε ένα και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού για το έτος 2016
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι με το υπ’ αριθ. 1183/09-02-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, το οποίο ελήφθη στις 10-02-2016 και αναγράφεται η ένδειξη ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, αναφέρεται ρητώς ότι τα αιτήματα για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2016, πρέπει να αποσταλούν στην εν λόγω υπηρεσία, το αργότερο έως την Τετάρτη 17-02-2016.

το εισηγητικό

Δεν υπάρχουν σχόλια: