Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Σάββατο 28 Μαΐου 2016

Την Πέμπτη 2/6, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας .

Με πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Πέμπτη στις 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας. Τα θέματα είναι:
1. Λήψη απόφασης: α) για την παραλαβή της Α’ Φάσης της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δήμου Αλεξάνδρειας και β) για την επιλογή σεναρίου το οποίο θα υλοποιηθεί και οριστικοποιηθεί με τη Β’ Φάση της ως άνω μελέτης
2. Έγκριση ή μη του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλητων 2016-2020 του Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ.37/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας)
3. Τροποποίηση της αριθ. 150/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Εγκριση ή μη του Κανονισμού χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Αλεξάνδρειας» (σχετική η αριθ. 36/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας)
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της πλατείας του πρώην Δημαρχείου Μελίκης στον Λαογραφικό Όμιλο Μελίκης και Περιχώρων (ΛΟΜΠ) στις 5 Ιουνίου 2016 για τη διοργάνωση εκδηλώσεων 11η συνάντηση παιδικών χορευτικών συγκροτημάτων «Παιδί και παράδοση 2016»
5. Μεταβίβαση ή μη της αριθ. 08/2012 παραγωγικής άδειας πωλητή λαικών αγορών της κας Παπαδοπούλου Ειρήνης του Αντωνίου στον υιό της κ. Παπαδόπουλο Νικόλαο του Γρηγορίου λόγω συνταξιοδότησης

Δεν υπάρχουν σχόλια: