Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Σάββατο 7 Μαΐου 2016

27 θέματα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου Αλεξάνδρειας ,την προσεχή Τετάρτη (11-05-2016 )

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας,, θα γίνει την Τετάρτη και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο,-Εθνικής Αντίστασης 42-, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση ή μη του κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης κοιμητηρίων Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ.31/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας)

Δεν υπάρχουν σχόλια: