Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤοΣΔΑ) Δήμου Αλεξάνδρειας, που στην τελική του μορφή θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας σε επόμενη Συνεδρίαση του.
 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς όπως συμμετάσχουν στη διαδικασία της διαβούλευσης, καταθέτοντας εγγράφως (έως και τη Πέμπτη 19 Μαΐου 2016 και ώρα 13:00 μ.μ) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους επί του αναρτημένου σχεδίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): kotaidou@alexandria.gr (υπόψη κας Κωταΐδου Σοφίας), προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν και να ενσωματωθούν στην τελική έκδοση του ΤοΣΔΑ.
Το κείμενο του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: