Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι στις 30 Ιουνίου 2016, τίθεται το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Το Στρατηγικό Σχέδιο εκπονήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και τη συνεργασία όλων των  υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου.....

 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου  θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2015-2019. Σκοπός του είναι η βελτίωση της λειτουργίας του δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη της περιοχής. .....
 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Στρατηγικό Σχέδιο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Για το σκοπό αυτό, το πλήρες κείμενο και το ερωτηματολόγιο δημόσιας διαβούλευσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας (www.alexandria.gr). 
 Μέσω του ερωτηματολογίου μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς,  από τις 15 έως και τις 30 Ιουνίου 2016. Οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη κατά  την εκπόνηση του τελικού  κειμένου.

1 σχόλιο:

Xρήστος Αλευράς είπε...

Λίγο καθυστερημένα -μόνο κατά 2 έτη- οι διοικούντες τον δήμο,αποφάσισαν επιτέλους να θέσουν σε διαβούλευση το πενταετές τους πρόγραμμα......
Φυσικά δεν θα το έφερναν ποτέ προς διαβούλευση αν δεν τους τραβούσαν ανωθεν το.....αυτί.
Τέλος πάντων -κάλλιο αργά παρά ποτέ- ας αξιοποιήσουμε την ευκαιρία για να εκφράσουμε σαν δημότες τα όποια μας οράματα για τον τόπο.....