Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016

40 θέματα θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης , την Δευτέρα 27 Ιουνίου, στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 27 Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: