Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016

Το "Σπίτι" ως φαντασιακή σύλληψη, θα είναι το θέμα - σκεπτικό της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης.

Το "Σπίτι" ως φαντασιακή σύλληψη (κοινότητα, πατρίδα, ρίζα, παιδικά χρόνια, καταφυγή στο χώρο αλλά και στην έννοιά του κ.ά.) αλλά και ως κατασκευή θα είναι το θέμα - σκεπτικό της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, που σχεδιάζει ήδη για τον Σεπτέμβριο του 2017 το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Η έννοια του σπιτιού ως φαντασιακή σύλληψη και κατασκευή -σε μία εποχή μάλιστα σαν τη σύγχρονη, στη διάρκεια της οποίας οι έννοιες της κατοικίας, της κοινότητας και της πατρίδας, όπου νιώθει κανείς ασφαλής και αποδεκτός, έχει τις ρίζες του και αναπτύσσει τις κοινωνικές και οικογενειακές του σχέσεις, έπαψαν να είναι βεβαιότητες- επελέγη να τεθεί στον πυρήνα του σκεπτικού της έκτης επικείμενης διοργάνωσης, η οποία θα επιχειρήσει να εντοπίσει τη φαντασιακή κατασκευή και τη ρευστότητα αυτών των εννοιών, ως προβολή και μελλοντική προσδοκία, ενσωματώνοντας τη βιωμένη εμπειρία του παρελθόντος.
η συνέχεια.....

Δεν υπάρχουν σχόλια: