Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Τρίτη 2 Αυγούστου 2016

ΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο εφαρμογής της υπ αρ. (ΚΥΑ Α3 (γ) ΓΠ/οικ 25132/4-4-2016 ΦΕΚ 908/4-4-2016 Τ.Β.), όλοι οι ανασφάλιστοι θα έχουν πρόσβαση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας με το ΑΜΚΑ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι του δήμου Αλεξάνδρειας, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας (Πρόνοια) καθημερινά στα τηλέφωνα 2333053045 & 2333053072.

Δεν υπάρχουν σχόλια: