Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας

Την Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου (09:00 π.μ. – 12:00 π.μ.)

Η έλλειψη αίματος είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Οι ανάγκες της χώρας μας σε αίμα είναι υψηλές με αποτέλεσμα να  μην έχουμε κατορθώσει να γίνουμε αυτάρκεις και να αναγκαζόμαστε να εισάγουμε από άλλες χώρες.

Η Εθελοντική Αιμοδοσία είναι πράξη υπέρτατης ανθρωπιάς, διότι το αίμα ούτε παράγεται ούτε αγοράζεται. Το αίμα μόνο προσφέρεται κι η προσφορά του είναι δώρο ζωής προς τον συνάνθρωπό μας, αλλά κι εμάς τους ίδιους

Δεν υπάρχουν σχόλια: