Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:  

Δεν υπάρχουν σχόλια: