Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, θα γίνει στις 10 /10/ 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας) με θέμα ημερήσιας διάταξης:
1.Λήψη απόφασης για τις υπ΄αριθ.πρωτ.303/30-09-2016 & 305/30-10-2016 ενστάσεις σχετικά με την πρόσληψη καθαριστριών (σχετ.απόφαση 34/2016 ΣΕΠΕ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: