Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας.

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή συνολικού χρηματικού ποσού 70.356,00€ (Δ΄ κατανομή 2016) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (απόφαση 468/2016 Δ.Σ.)
2. Παράταση της συναφθείσας σύμβασης υγρών καυσίμων θέρμανσης, της Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αλεξάνδρειας, μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης.
3. Αποδοχή χρηματικού ποσού 107€, 3η δόση του 2016 (ή 1ο τρίμηνο σχολ.έτους 2016-17), σχολικού κυλικείου 1ου Δημοτικού Σχολείου Μελίκης και απόδοσή του στην αντίστοιχη σχολική μονάδα.
4. Αποδοχή χρηματικού ποσού 1.367€, 3η δόση του 2016 (ή 1ο τρίμηνο σχολ.έτους 2016-17), σχολικού κυλικείου 1ου - 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας και απόδοσή του στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες .

5. Αποδοχή συνολικού χρηματικού ποσού 46.941,37€ από Ι.ΝE.ΔI.ΒI.Μ., για την πληρωμή των καθαριστριών σχολικού έτους 2016-2017 (ημερ. είσπραξης 07/12/2016)

Δεν υπάρχουν σχόλια: