Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017

150 δήμοι της χώρας θα μοιρασθούν 9 εκ,ευρώ από το πράσινο ταμείο

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στους 150 δήμους που θα μοιρασθούν περίπου 9 εκ ευρώ ως δικαιούχοι χρηματοδότησης στον άξονα προτεραιότητας 4 “ Σχέδια Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)” του χρηματοδοτικού προγράμματος “Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016” και εξασφάλισε 40000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο
Τα ΣΒΑΚ αποσκοπούν στην προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης και την καλύτερη ενοποίηση των διαφόρων τρόπων αστικής κινητικότητας, δίνοντας έμφαση στην προώθηση αλλαγών στην συμπεριφορά μετακίνησης των πολιτών.
Στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών κινητικότητας (ανθρώπων και επιχειρήσεων) στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή αυτής, με απώτερο σκοπό αφενός τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αυτήν και αφετέρου την ενίσχυση της χρήσης των εναλλακτικών μέσων μεταφοράς και την αλλαγή νοοτροπίας των μετακινουμένων σχετικά με τη χρήση του Ι.Χ. αυτοκινήτου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: