Ο άνθρωπος κάποτε σκοντάφτει πάνω στην αλήθεια… αλλά σηκώνεται και συνεχίζει το δρόμο του.

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου , θα γίνει στις 16 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας) με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Πρόσληψη καθαριστριών με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) για τις σχολικές μονάδες: α) Δημοτικό Σχολείο Κεφαλοχωρίου & Νηπιαγωγείο Κεφαλοχωρίου & β) Δημοτικό Σχολείο Πλατέος, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της 3μελούς επιτροπής επιλογής καθαριστριών για το διδακτικό έτος 2016 – 2017.(σχετική απόφαση η αριθ. 48/2016 της ΣΕΠΕ Δ.Αλεξ/ρειας )
2.Αποδοχή συνολικού χρηματικού ποσού 20.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους του Δήμου για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης (απόφαση 480/2016 Δ.Σ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: