Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου , θα γίνει στις 16 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας) με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Πρόσληψη καθαριστριών με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) για τις σχολικές μονάδες: α) Δημοτικό Σχολείο Κεφαλοχωρίου & Νηπιαγωγείο Κεφαλοχωρίου & β) Δημοτικό Σχολείο Πλατέος, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της 3μελούς επιτροπής επιλογής καθαριστριών για το διδακτικό έτος 2016 – 2017.(σχετική απόφαση η αριθ. 48/2016 της ΣΕΠΕ Δ.Αλεξ/ρειας )
2.Αποδοχή συνολικού χρηματικού ποσού 20.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους του Δήμου για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης (απόφαση 480/2016 Δ.Σ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: